Broken Sword: Directors Cut

Broken Sword: Directors Cut

- spil og didaktisk design til engelsk i udskolingen

Spil i undervisningen er et forholdsvis nyt fænomen og derfor ofte omgærdet af en forestilling om event og underholdning. Hvordan kan man som lærer inddrage spil i sin undervisning og stadig opleve at læringsmål opnås?

Hvorfor skal der overhovedet spilles i skolen? Der skal for det første spilles i skolen, fordi spil kan have læringspotentiale, der komplimenterer de traditionelle kvalifikationer. Nogle af de vigtigste kompetencer, som eleverne kan styrke ved at spille, er  iflg. Ella Myhring:

  • samarbejdsevner
  • hånd/øje koordination
  • evne til at tage hurtige beslutninger
  • evne til problemløsning
  • kreativitet


For det andet skal der spilles i undervisningen, fordi mange spil indeholder fortællinger, der ligesom romaner og film kan bruges i denne sammenhæng . Det gælder både de fortællinger, som spillene indeholder fra udviklernes side og de fortællinger som spillerne selv udvikler ved at spille spillet.

Endelig skal der spilles i skolen, fordi det er et af temaerne i Ny Nordisk Skole, at der skal fokus på at bringe nye undervisningsformer og it ind i undervisningen og måske derved få især drengene, der har det svært og ikke trives i folkeskolen anno 2013, videre og fastholdt i uddannelse.

Nogle undervisere vil måske være usikre på, hvordan man kan komme i gang med at spille i undervisningen. Måske spiller man ikke selv? Hvordan kan jeg hjælpe eleverne, der er på hjemmebane? Her er det vigtigt at forholde sig til andre former af lærerrollen end den traditionelle, hvor læreren er forud på viden og kompetencer.

Når man som lærer bevæger sig ind i en verden af spil, er man samtidig også nødt til at slippe kontrollen over processen. Her er man i stedet ansvarlig for stilladsering, playmaking, vejledning og evaluering. Man skal på den ene side være garant for fagligheden og samtidig passe på ikke at begå overgreb på og respektere elevernes verden.  Skolen intervenerer en verden, der som udgangspunkt hørte fritiden og eleverne til.

Endelig kan man som underviser opleve tiden som en udfordring sammenholdt med, at det ikke er helt gennemskueligt, om det faglige indhold er til stede. Derfor har jeg som appetizer tilrettelagt et mindre forløb til engelsk i udskolingen, som kan op eller nedjusteres i tid, ved at skrue på antallet af opgaver.

Forløb på 6-8 lektioner:
Man kan overveje om eleverne skal begynde at spille hjemme, som en form for hjemmearbejde!?
Det anbefales at eleverne spiller i små grupper, for at kunne arbejde sammen om at løse opgaverne undervejs. Man kan som lærer vælge nedenstående opgaver ud, lægge til/trække fra afhængig af, hvor lang tid de enkelte øvelser tager.

Der skal nu spilles Broken Sword - Directors Cut. De erfarne spillere i klassen kan hjælpe de uerfarne, hvis der skal mere drive på spillet. Man kan som lærer overveje om grupperne skal sættes sammen af erfarne og uerfarne spillere.

Følgende aktiviteter foregår samtidig med, at der spilles:

Lav en blog med fx WordPress: De erfarne spillere, kan hjælpe de uerfarne med download etc.  Indlæg i bloggen, skal på engelsk forklare spillets elementer for nye spillere fx med overskriften “How to get started”.

Lav dernæst en krimireportage på engelsk, hvor i der indgår et interview om spillerens oplevelser - brug SoundCloud. Spilleren vælger en af figurerne i spillet at udtale sig som. Del interviewet via link, der kopieres fra SoundCloud til et indlæg på bloggen.

Analysér spillet: man kan evt. bruge “Den analytiske værktøjskasse” i “Computerspillets fortællinger” af Trine May og Bo Kampmann Winther. Her kan eleverne forholde sig til: Gameplay, game world, game rules og game mechanics.
Læg analysen op på bloggen.

Senere eller hvis nogle elever har brug for ekstraopgaver, kan man se på 2. del af værktøjskassen, hvor man forholder sig fortællingen i spillet, tid, rum karaktererne.

Endelig kan en opgave gå ud på at skrive en krimi-fortælling, der tager udgangspunkt i en udvalgt scene fra spillet og hvor der kan digtes videre i en anden retning end den spillet tager. Læg fortællingen op på din WordPress blog

Samme struktur for forløb kan bruges til andre former for spil med et detektiv-indhold, men vil man bruge spil, der ikke er adventure, så skal opgaverne justeres. Forløbet kan eventuelt også bruges i dansk, hvor man må være opmærksom på at sproget kan være en udfordring for nogle elever.

Litteratur:
May, Trine og Bo Kampmann Walther: Computerspillets fortællinger, Gyldendal 2011

Artikler:
Wolf, Jane: http://www.emergingedtech.com/2012/06/the-gamification-of-education-and-cognitive-social-and-emotional-learning-benefits/
Myhring, Ella: http://folkeskolen.dk/520150/kan-man-tale-om-computerspilsdannelse-
Hanghøj, Thorkild: http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/335/fullpdf/full511b4cc998be9.pdf

Opgaverne er lavet med inspiration fra:
http://fremtidslaboratoriet.dk/opgave/lol-i-timerne