Musik med Garageband til iPad

Musik med Garageband til iPad er en iBook, som henvender sig til lærere og elever, der vil arbejde med iPad i musikundervisningen. Produceret og indspillet af musiklærer Henrik Johnsen

De fleste musiklærere kender sikkert til situationen at skulle lave sammenspil med en klasse på 28 elever. Det kan være svært at gennemføre uden en masse ventetid for eleverne. Idéen til bogen udsprang af et ønske om at undgå denne ventetid, og erstatte den med aktiviteter, der forbereder eleverne til den praktiske musikudøvelse. Ønsket var at lave et materiale, hvor eleverne, på egen hånd, kan arbejde med takt, rytme og akkorder og på den måde være bedre rustet til musikudøvelsen. Herfra har bogen udviklet sig til at være et selvstændigt materiale, som kan bruges som udgangspunkt for arbejdet med komposition, musiklytning, genrekendskab og som forberedelse til sammenspil.

Bogen er bygget op med tekst, billeder og illustrative film. Efter hvert kapitel er der forslag til opgaver, man kan bruge som træning. Man kommer ved hjælp af Smart Instrumenter hurtigt til at lave musik - også selv om man ikke har musikalske færdigheder i forvejen.

Efterhånden lægges et musikteoretisk lag på. Med udgangspunkt i en 4 takters akkordrundgang i C-dur, introduceres en række elementære musikteoretiske begreber som takt, puls, tempo, fjerdedele og ottendedele, durakkorder og molakkorder, durskala og treklange, flydestemmer, mix, rumklang og panorering.

The Flipped Classroom

- Hver elev har sin egen bog i iBooks

Tankerne og ideen bag bogen har udgangspunkt i modellen “The Flipped Classroom”, hvor eleverne på forhånd har arbejdet med det materiale, en given lektion skal indeholde.

Hver elev har sin egen bog, og kan arbejde hjemme med et bestemt kapitel, så aktiviteterne i skolen kan koncentreres om, at eleverne, alene eller i grupper, skaber musik, præsenterer det for hinanden, og i det hele taget anvender den erhvervede viden. Lærerens opgave er, at hjælpe hver enkelt elev og at sikre det musikfaglige niveau.

SAMR-modellen

- Teknologien er med til at kvalificere undervisningen

Bogen er også skrevet med tanke på “SAMR modellen”. Når eleverne kan forberede sig med bogen og Garageband, kan man bedre udnytte den sparsomme tid i musiktimerne, og man har mulighed for at arbejde med komposition og musiklytning uden at have musikalske færdigheder i forvejen.

iTunes U

- et færdigt undervisningsforløb

Med udgangspunkt i bogen er der fremstillet et iTunes U kursus, som bla. indeholder links til YouTube, hvor man kan høre eksempler på hvordan det, der gennemgås i bogen, bliver brugt i virkeligheden.

Bogen kan købes i iBook Store til 15 kr. her - og Henrik kan kontaktes på [email protected]