Når iPads kan åbne svære tekster

Historisk læsning i dansk 

I løbet af et skoleliv, skal et barn have stiftet bekendtskab med danske historiske tekster fra før 1870. Det kan være en svær nød at knække og derfor kan fx eventyr være den genre, der ligger lige for og som mange lærere vælger at fordybe sig i. Kunne man tænke sig at prøve kræfter med andre litterære perioder, der umiddelbart kan virke svært tilgængelige, kan iPad’en være med til at åbne og gøre teksterne mere spiselige.

iPad’en kan bruges i mange forskellige situationer i arbejdet med en litterær periode, det gøres fx lettere at samle viden om en historisk periode, læse og arbejde med tekster. Det er vigtigt som med alle andre værktøjer, at man gør sig nogle pædagogiske og dansk faglige overvejelser i forbindelse med brug af iPad i undervisningen. Brug af it og i denne sammenhæng iPad i undervisningen skal bringe noget ekstra ind eller som her hjælpe til at få større indsigt i en litterærperiode - en historisk tekst eller et forfatterskab.

I denne artikel gives et forslag til et forløb med historiske tekster og tilhørende apps. Disse apps er anmeldt her på siden. Under artiklen listes de apps op, som bruges i det beskrevne undervisningsforløb.

I første del af forløbet tages udgangspunkt i en litterær periode - Oplysningstiden. Her inddrages iPad’en i første omgang til en opbygning af klassens fælles viden om perioden ved at bruge Mindmeister eller Popplet, som er mindmap-værktøj, hvor man kan samarbejde om at lave et fælles mindmap. Bagefter kan klassen eller grupperne samle den undersøgte viden i et blogværktøj som WordPress eller et simplere fx Bookcreator.

I anden del af forløbet skal eleverne arbejde sig ned i teksterne fra Oplysningstiden fx Erasmus Montanus. Teksterne kan scannes ind og lægges i fx. iBooks. IPad’en inddrages nu som motivations- og produktionsredskab til at åbne en ellers vanskelig tekst. Det gøres ved enten at lave stop-motion optagelser (her bruges modellervoks, lego- eller playmobilfigurer) på en scene fra komedien for derved at komme tættere på tekstens personer og handling, samtidig trænes oplæsning, når replikkerne fra scenen skal læses op og optages. Man kan også lave optagelser af eleverne selv i timelapse og så indtale replikker efterfølgende. Her kan man bruge iStopmotion. Endelig kan man også lave små rollespil i PuppetPals i stil med Her er dit liv, her vælges karakterer til studievært fx og hovedperson fx Nille, Baronen eller Jeppe.

I en efterbehandling og/eller evaluering af elevernes arbejde kan man lave fx lave podcast til eleverne i stedet for en skriftlig evaluering. Her kan man bruge Soundcloud eller Audioboo. Man kan også vælge at arbejde videre i bloggen og give evaluering her.

 

Andre perioder, hvor samme forløb kan bruges:

Vikingetid: saga, myter og hávámal - det underspillede drama

Middelalder: Folkeviser, legender og Saxos Danmarkskrønike - rigtige helte og skønne møer

Barok: Kingo, figurdigte og Shakespeare - drama med drøn!

Apps, der bruges i forløbet:

Mindmeister

Popplet

WordPress

Bookcreator

PuppetPals

iStopmotion

Audioboo/Soundcloud