Tiden er relativ

- Kunsten at læse kort og andre historiske kilder i lokalsamfundet.

Hvis man har prøvet at løbe orienteringsløb, så ved man hvor vigtigt det er at have nogle permanente pejlemærker. Skoven man løber i forandrer sig løbende. Træer bliver fældet. Nye bliver plantet. En storm forvandler et område af skoven til en ny lysning, veje lægges om eller flytter sig over tid. Det er ikke unormalt, at en skov når at ændre sig nogle gange i løbet af en menneskealder. Man behøver bare at prøve at finde gamle gemmesteder og huler i skoven. Så vil man meget hurtigt blive konfronteret med at skulle læse tidens tand.

Tiden ændrer tingene omkring os.

Det første en orienteringsløber gør, er at finde ud af alderen på det kort han eller hun står med i hånden. Herefter må man tage stilling til, hvor store forandringer der kan være sket netop der hvor man står. Man leder efter genkendelige ting i landskabet, som kan hjælpe en til at finde det lille sted hvor man skal hen. Her nytter det ikke at tage udgangspunkt i ting der forandrer sig. Man bruger store sten, åer, forhøjninger og lavninger, samt store veje som pejlemærker. På samme måde kan man gå på jagt i historien.

I en stærk foranderlig verden, finder vi stadigvæk ”historiske klipper” i bybilledet. UNESCO har på verdensplan lavet en liste over pejlemærker som er vigtige for menneskeheden. Listen over verdens kulturarv kan også findes som en applikation, men lad være med at betale for disse da de i grove træk alle trækker på internettet i deres indhold – en gratis app kan gøre det. På lokalt plan arbejder mange museer og foreninger også for at bevare genstande og steder, der fortæller om det lokale liv.

Ideer til undervisning

Netop at gøre historien nærværende og måske genoplive lokale historiske strukturer, er en af de muligheder som app’en Historisk Atlas åbner op for.

Når det handler om at arbejde med tidsopfattelse, udviklings- og sammenhængsforståelsen i historie, gør vi det for at styrke elevernes evne til at fortælle om familie, slægt og fællesskaber. Eleverne skal kunne fortælle om de spor fra fortiden der findes i lokalområdet og skal også kunne gengive dem i for eksempel tegninger eller dramaform. Endvidere skal arbejdet med tidsforståelse også lede hen imod at styrke elevernes evne til at gengive historiske fortællinger, forestillingsevne og sætte disse fortællinger i relation til egen livsverden.

- Prøv kræfter med at gå gennem din by efter et kort fra 1900 tallet. . . . eller orienter dig efter et kort fra 2. verdenskrig. Hvilke ting er stadigvæk bevaret og hvilke måtte, som træerne i skoven, lade livet for historiens pulserende vindsus i form af diverse byggerier.

- Eleverne kan arbejde med kortudviklingens historie. Her kan der tænkes tværfagligt med matematik og landmåling. En samtale om ældre korts unøjagtighed ville være oplagt.

Hvordan har lokalsamfundet udviklet sig og kan man stadigvæk se de ældste bygninger?

Hvordan genkender man gamle bygninger, men også veje og andre landmærker udgør historiske milepæle, som kan ligge skjult i det moderne byggeri og i den lokale infrastruktur. Hvis man er i besiddelse af gamle billeder, kan man arbejde med at finde præcis den samme vinkel og afstand på de gamle billeder og tage et nyt billede. Det kan have en utrolig effekt og bringer historien meget tæt på. Til inspiration kan man kigge her (http://borg.com/2012/10/20/time-traveling-the-past-blends-with-the-present-in-dutch-historians-ghosts-of-world-war-ii/). Det er en række af billeder der er lavet med 2. Verdenskrig som udgangspunkt. Fotografen vil gøre opmærksom på de historiske begivenheder der har udspillet sig midt i vores hverdag. Måske et familiefoto med oldefar foran en bygning eller tre elever på et torv med Danmarks befrielse fejret omkring sig ville være spændende. Det er de såkaldte past and present photos.

http://www.flickr.com/photos/hab3045/collections/72157629378669812/

http://www.businessinsider.com/san-francisco-1906-earthquake-and-now-2012-9?op=1

Netop at samle to billeder i et, sætter krav om at vurdere hvad der er vigtigst på de to billeder. Det vil unægteligt være to vidt forskellige historier der kommer til at stå sammen i det samme rum. Har man lyst til at prøve kræfter med disse fotos, kan man gøre det ved hjælp af disse to apps. Juxtaposer eller Artifact. Juxtaposer er en meget simple app, hvor Artifact godt kan virke lidt overvældende i funktioner, men også åbner op for virkelig flotte billeder.

Ved at arbejde med lokalområdet vil eleverne også kunne opleve at hovedveje ikke har ændret sig meget i 300 år. Måske er der åer, søer eller vådområder der har været med til at bestemme den nemmeste vej. En lille lokal parallel kunne eventuel trækkes til hærvejen i Jylland, som netop går på ”ryggen” af Jylland for at undgå åer og andre forhindringer.

- Man kunne arbejde med kort som kilde til historisk viden. Hvad fortæller kort os - og vigtigt, hvad fortæller de ikke.

- Beskriv vejen hjem fra skole og til dit hus som den ville have været i 1899. Her knytter man bånd til litteraturskrivningen og historiske romaner.

- Man kan prøve kræfter med det arbejde der ligger i at ressource til historiske fortællinger og måske kombinere det med gamle lokale billeder.

- Man kan skrive en historie der udspiller sig i lokalsamfundet og hvor eleverne bruger kortene til at lave de rigtige beskrivelser af nærområdet. Med en smule fantasi kan lydoptagelser og billeder ved hjælp af app’en Bookcreator forvandles til en bog.

- Interview med forældre og bedsteforældre er en anden mulighed. Notability byder sig godt til, til at samle notater.

- Man kan prøve at få sat ord på oplevelser der har været sket. Er der forskel på hvordan byen huskes og det man ser på kortet. Hvilken kilde er mest ”rigtig” – også set i forhold til hvilken viden vi søger. Det kan godt være en ide at kigge ind forbi www.kilder.dk. På den hjemmeside kommer man med et bud på arbejdet med kildekritik.


Skriv en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *


to + = 8

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Apps der relaterer til denne artikel

Notability

Notability er en notatskrivningsapp. Men det er også meget mere end det. Du kan vælge at skrive med tastatur, eller du kan vælge at skrive med din egen håndskrift. Notability har også en multimediefunktion der gør, at du kan optage lyd ind i dit dokument, og du kan indsætte billeder,...

BookCreator for iPad

Book Creator for iPad Book Creator er en app til iPad, hvor du kan producere egne ebøger, som med stor fordel kan hentes ind i iBooks app og læses. Meget interessant også i skolesammenhæng er, at denne app udover tekst kan håndtere billeder, lyd og video - så med andre ord, nu er...