Windows 8 tablets – hvad kan vi med dem?

Windows 8 - Samsung Slate

Denne artikel skal ses som et eksperiment - den er et resultat af en “mail-battle” mellem undertegnede (CFU-konsulent Kasper Koed) og Morten Ovesen (It-konsulent i Helsingør) med det opdrag, at vurdere og kigge på potentialer i en Windows 8 Samsung Slate PC, set i forhold til en pædagogisk praksis. Det er der kommet følgende mail-tråd ud af, og vi appellerer til, at man som læser må bære over med det anderledes format - god fornøjelse!

 

 

Hej Kasper

For to uger siden fik jeg, med lidt blandede forventninger, en Samsung Slate PC med Windows 8 i hånden. På papiret kunne jeg se store potentialer i at mixe touch med old style Windows 7 – men var det nu bare gammel vin på nye flasker? Mine første erfaringer er dog gode. Lad mig springe lige ud i praksis:

Den medfødte Movie Maker brugte jeg til kompetenceudvikling i en workshop for børnehavepædagoger. Helsingør Kommune har satset primært på Windows-baserede netbooks, virker det rigtigt godt at få et touch-device fra samme software-leverandør. Det giver mulighed for, nemt og uden de store praktiske krumspring, at overføre den viden og erfaring som lærere, pædagoger og børn allerede har. Fokus bliver på den kreative proces og det pædagogiske arbejde – ikke på det tekniske. Dette viste sig tydeligt på workshoppen, hvor deltagerne i forvejen kendte Movie Maker.

Lad mig høre fra dig – du har haft en slate i længere tid end jeg, ikk’?

Med venlig hilsen/best wishes
Morten Ovesen
Konsulent for dansk, it og medier

Hej Morten,

Tak for mailen. Ja, men lad mig lige give dig baggrunden for mine første erfaringer med Win-8 på en tablet, så du har det perspektiv med i baglommen; Jeg har brugt en Slate med diverse Win8 beta-udgaver på. Senest også med Office 2013 beta i en periode på ca. 3 mdr. – primært til consumer og generel gadgetnysgerrighed (det vi kaldergrundforskning) kombineret med vejledning, oplæg og præsentationer. Først vil jeg fokusere på det perspektiv ved en Win8 tablet, som jeg kalder ”en omvendt Apple”:Der er ved at lagre sig en forståelse af, at ”eleven som producent”-perspektivet rummer store potentialer, når vi snakker tablets og lige nu overvejende Apples iPad. Udfordringerne med den teknologi ligger i opgøret med ”det vi plejer”, som en brobygger til nye bevægelser eller noget, vi forbinder med en erfaringsbaseret og velafprøvet pædagogisk praksis. Med en iPad nedsænket i et læringsmiljø i en skolepraksis bliver det ofte en gymnastisk øvelse i ”work-arounds” for at kunne gøre det, vi plejer at gøre – eller i det mindste i nogle forretningsgange, som gør at implementeringen og læringskurven ikke bliver for stejl. Det er ganske enkelt besværligt rent teknisk at integrere i læringsmiljøet. Her taler jeg om Flash-baserede digitale læremidler (med eller uden abonnement), SkoleIntra som koordinations- og kommunikationsredskab, og selvfølgelig på den gnidningsfri integration med en Office-pakke, som stadig er back-bone på de fleste skoler landet over.

Og her kommer ”cliff-hangeren”: Hvad hvis nu vi fik en tablet i hænderne, som ud over at være mobil, umiddelbart online, multimedial og med en lang batterilevetid også favner det, vi allerede praktiserer, og ved hvordan virker i en pædagogisk praksis?

Mine indledende erfaringer med Win8 på slate’n viser et klart potentiale her, som forudsat at eksempelvis Surface-tabletten rent faktisk kan leve op til dette, tegner lovende for undervisning og opsætning af læringsmiljøer med afsæt i eleven som producent

—– fortsættelse følger!

Venlig hilsen
Kasper Koed
It-didaktisk konsulent CFU
Mobil 41 89 81 11
[email protected]

Hej Kasper

At en stejl læringskurve kan være (for stor) en udfordring er velkendt og jeg er sikker på, at vi står overfor netop dette problem i folkeskolen. Vi kan vælge forskellige strategier for at få lærerne til at forløse det kreative potentiale hos eleverne – det vigtigste er dog, at vi får lærerne med i forhold til at kunne nogle rent værktøjsmæssige ting omkring kreativitet, it og medier. Her er flere forskellige muligheder, du nævner selv iPad. Android er også en mulighed. Der hvor jeg kan se en mulighed for at ”snyde hjørner” er Windows 8 Slate PC eller Microsofts egen Surface, som jo ikke er kommet på markedet endnu. Hvis Microsoft formår at løfte deres kendte programmer, fx Movie Maker og Word, til en fuld integration i Surface eller lign., så er vejen banet for at den kreative læring hos eleverne kan finde sted. Så kan vi nemlig, som du skriver, bruge programmer, som vi kender og ved virker, i en proces hvor det håndholdte og touchbaserede kommer til sin ret. Som jeg skrev i den tidligere mail, så har jeg set min Slate PC fungerer og funkle i hænderne på pc novicer blandt pædagoger og lærere. Jeg har set den virker som katalysator for pædagogisk dokumentation og refleksion i børnehaver og vuggestuer. Jeg glæder mig til at se det færdige resultat i slutningen af oktober!

Det der er den helt store udfordring for Microsoft er, at deres Surface skal virke, deres Windows 8 Store skal have gode produkter og deres device skal være fedt!

—- fortsættelse følger… ☺

Med venlig hilsen/best wishes

Morten Ovesen

 

Hej Morten,

Vi er klart enige om potentialerne i en kommende tabletteknologi med Win8 – herfra er det op til Microsoft at indfri dem!

Nu vil jeg bevæge mig ned mod praksismulden og skitsere, hvor jeg ser en spændende synergi mellem Win8 styresystemet, den nye Office-pakke og integrationen med en cloud-baseret platform med afsæt i SkyDrive.

Med fantastisk udbytte har jeg igennem flere år arbejdet med at lade eleverne udvikle digitale porteføljer i OneNote – en proces, der tager elevernes medievirkelighed alvorligt; er vedkommende; og tilbyder multimediale værktøjer til dokumentation og evaluering – jeg udtrykker det i mine CFU-kursusbeskrivelser sådan her:

En væsentlig del af elevernes produktioner er i dag digitale både med brug af tekstbehandling, layoutprogrammer, digitale fotos samt video. Disse produktioner kan være svære at gøre til en aktiv og synlig del af evaluerings- og dokumentationsprocessen i arbejdet med elevernes porteføljer. Arbejdet med at udvikle en digital portefølje giver netop muligheden for dette samtidig med, at man kan udnytte fordelen ved at give eleverne muligheden for at reflektere og evaluere multimedialt, altså ikke kun via tekst, men eksempelvis også via videoevaluering og dokumentation. Dette gør det muligt i højere grad at rumme det hele barn og gøre porteføljearbejdet mere vedkommende og relevant for eleverne.
Med OneNote som et integreret værktøj på en Win8 tablet bliver det muligt at tilføre to ekstra dimensioner på arbejdet med en digital portefølje, som ikke var muligt før: Helt grundlæggende er tabletten mobil dvs radius for det eksperimenterende, opsøgende og dokumenterende bliver væsentligt større med de åbenlyse muligheder, der ligger i det. En mobil teknologi skaber desuden også nye læringsrum i de allerede eksisterende læringsrum – og med OneNote i hånden finder eleverne nye rum for refleksion eller steder, hvor de kan video-optage refleksioner over egne læreprocesser (det vi i denne sammenhæng har kaldt for digitale adgangsbilletter til porteføljen). Samtidig bliver det et talerør for de læse-skrivesvage elever eller bare for dem, der har brug for at reflektere i andre medieformer end skriftligt.En anden dimension er, at det nu også bliver muligt, at tilbyde eleverne et digitalt penalhus, der kan bygge bro mellem skole og fritid. Min pointe har hele tiden været, at hvis vi alligevel vælger at “infestere” elevernes privatsfære med hjemmearbejde, så må vi også tilbyde dem samtidige arbejdsværktøjer. Selv hvis eleverne ikke kan få en tablet med hjem, vil man nu kunne lægge sin OneNote portefølje i sit SkyDrive og derved kunne tilgå det hjemmefra, hvilket er en væsentlig ny dimension i denne sammenhæng for både sammenhængskraften, synligheden og i forhold til samarbejdet med forældrene.… Fortsættelse følger

Venlig hilsen

Kasper Koed

Hej Kasper

Jeg er for øvrigt helt enig i alle de betragtninger du kommer med, derfor gider jeg ikke skrive dem igen ☺OneNote er helt sikkert et godt værktøj, men det er stadig ukendt for mange. Så der hvor jeg ser den største fordel ved at kombinere touch og traditionel Windows-tænkning er i de nye crossover muligheder som potentielt kan udfolde sig.

Mht. den daglige brug af en Windows 8 Slate PC for læreren/konsulenten, så er jeg indtil videre meget begejstret! Den opfylder alle mine pc-behov til fulde, Word, Powerpoint, spilprogrammering, Movie Maker, etc. Og så er brugerfladen faktisk rigtig fed og der er ingen glitches eller problemer med at finde rundt i setuppet. Det tog mig et par dage lige at finde ud af det, men nu er det cool! Jeg tror Microsoft har fat i den lange ende hos hos folk, som arbejder meget med PC i hverdagen og er glade for den løsning. Det er en løsning som jeg bruger hver dag og som helt sikkert  indeholde muligheder for produktivitet, kreativitet og seriøsistet. Rammer Microsoft “spot on” med inholdet af deres “store” og Office 2013 er der åbnet for at lærere og elever kan koncentrere sig om det faglige og læringen. Ikke så meget om teknikken. Det er en vigtig pointe og en udfordring som lærere og skolekonsulenter støder på hver eneste dag.

Jeg har af gode grunde ikke det helt store at sige om Windows 8 Store, den har nogle ok apps for nu, men jeg må se den foldet ud noget mere inden jeg kan give den en bedømmelse ☺

Med venlig hilsen/best wishes

Morten Ovesen

Hej Morten,

Et sidste hug før deadline til din blog … Her er to forløb. Det ene er afprøvet, og det andet ligger lige til højrebenet, skulle jeg mene:

1. Reklamefilm:

3. klasser laver reklamefilm i forbindelse med et længere fagligt tema med fokus på reklamen som udtryk, genre osv.

Tekst til replikker og materialelister mm skrives i Word punkt for punkt – floorplan skabelon hentes ind i Powerpoint og tilpasses grafisk med interiør og rekvisitter – dernæst hentes floorplan ind i OneNote til møde og procesforarbejde (dvs. eleverne i gruppen mødes ved et bord, tablet lægges på midten – floorplan hentes ind i OneNote – forløbet til scenen drøftes igennem – instruktør tegner med pen pile rundt på floorplan i forskellige farver, så de enkelte aktører ved præcis, hvordan de skal forholde sig i scenen). Scenen skydes ind i App´en Cyberlink Youcam som kan styre på front- og backface kamera, dernæst hentes råvideo ind i Movie Maker og redigeres til en færdig produktion. Deling af lydeffekter og videoressourcer foregår via SkyDrive, så det er umiddelbart tilgængeligt for alle – også hjemmefra!

Produktioner præsenteres til lille reklamefilm-festival …Voila J

2. Med OneNote i mosen:

Fungerer egentlig godt som metafor på et repræsentativt, undersøgende og praksisrettet forløb – bruger det også ofte i forbindelse med vejledning i brugen af iPads i undervisningen (da kræver øvelsen bare 4-5 apps, før du er i hus …).

Klassen skal i mosen og undersøge livet i og omkring mosen i en periode – fra haletudser til frøer. En tablet under armen og en OneNote klar er grundværktøjet til at fange, fastholde og dokumentere det, de oplever på turene. Med OneNotes integrerede video og diktafon-funktion er det oplagt dokumentere (on-the-fly – det er her og nu!), samtidig med at det også er velegnet til at fange elevernes umiddelbare procesrefleksioner, undren og oplevelser. Billeder tages i Cyberlink Youcam, Tekst og håndskrivning til noteværktøj og på den måde samles det råstof, som eleverne skal tilbage på skolen og i den mellemliggende periode til næste tur, bearbejde og udbygge med baggrundsviden fra nettet og biblioteket.

Udover dette kan man vælge at integrere mærkningsfunktionen i OneNote, hvor eleverne i gruppen (og lærerne) let kan overskue hinandens tilføjelser med historik, huskesedler og noter til hinanden undervejs. Da der sjældent er trådløs dækning i mosen er det særdeles velegnet, at OneNote selv automatisk synkroniserer det øjeblik eleverne vender tilbage til skolen.

I slutningen af processen vælges om projektet for elevgrupperne samles og layoutes i OneNote (her fokus på udskrivningsfunktionen ind i OneNote fra fx PowerPoint, Publisher osv, som er visuelt stærk), eller at projektet destilleres og layoutes i PowerPoint til præsentation og formidling.

Voila (igen).

Kh
Kasper