Dansk

I dansk sondrer vi mellem fire tilgange til faget.

Produktion giver mulighed for at finde apps hvor man skal producere sig til viden.

Træning lægger op til læring gennem repetitive øvelser.

Samarbejde & deling lægger op til kollaborative arbejdsfællesskaber og hvordan man deler sine produktioner med hinanden.

Læsning indeholder apps der stilladserer læsning i form af værktøjsapps eller som deciderede interaktive fortællinger.