Matematik & naturfag

I matematik sondrer vi mellem tre tilgange:

Produktion giver mulighed for at finde apps hvor man skal producere sig til viden.

Træning lægger op til læring gennem repetitive øvelser.

Hjælperedskaber indeholder apps der stilladserer faget