MaglegŒrdsskolens IT

PŒ MaglegŒrdsskolen underviser de udvalgte elever i IT. Eleverne gŒr sŒ ud og fort¾ller deres klassekammerater hvordan det fungerer.