Billeder som udtryksform

iPaden giver rigtig mange gode muligheder for at arbejde med billeder. Faktisk vil jeg påstå at det er noget af det den er bedst til.

Billeder – en af de ældste udtryksformer

Billedet som udtryksform er en af de ældste udtryksformer vi har, og vi har gennem historien overladt meget af historiefortællingen til den professionelle kunstner. At fortælle historier gennem billeder, malerier såvel som fotografier har overordnet været en opgave for den professionelle. Den personlige og private historiefortælling for den “normale” borger har været fotoalbummet hjemme på hylden, der kun deltes med resten af familien og nære venner.

Fra den tidlige skoletid har vi været vant til at fortælle vores egne historier gennem tegninger. Det er i de første skoleår, i indskolingen, en hel naturlig del af undervisningen at supplere sin fortælling med egne tegninger. Når vi når mellemtrinnet, er der måske ikke, for de fleste elever, den samme motivation for at bruge egne tegninger som de visuelle udtryk i fortællingerne, og der er sjældent tid nok til at lave disse udtryk.

 

Citat fra fælles mål

“Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.”

 

Billedet  - en af de andre udtryksformer i danskfaget

Billeder er en del af vores hver dag, hver eneste dag. De er en grundlæggende og omfangsrig kommunikationsform i vores samfund, og derfor naturligt en del af danskfaget.

  • At kunne udtrykke sig gennem billeder.
  • At kunne formidle gennem billeder.
  • At kunne læse billeder.
  • At kunne tage stilling til billedets mange virkemidler, er selvsagt danskfaglige aktiviteter.

 

Citat fra fælles mål

“Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.”

 

Billedet kan være en del af en fortælling eller et budskab på mange måder

Vi har i mange år arbejdet med, hvordan billeder skaber betydning  i danskundervisningen. Vi har analyseret billedbøger, kunstbilleder, reklamer mv.

Et billede har til formål, at fortælle en fortælling. Fortællingen kan ske på mange forskellige medier og på mange måder. Billedet kan stå alene, eller det kan suppleres af tekst. Billede og tekst kan fortælle samme historie, billedet kan udvide fortællingen, eller måske endda være modstridende teksten, hvis det vil give mening.

Når man arbejder med billedbøger i danskundervisningen vil det være logisk, at eleverne gennem forløbet arbejder med deres egne billeder. Det kunne være ved efterfølgende at skabe deres egen billedbog, eller arbejde med at skabe stemningsbilleder ud fra hvilke stemninger bogen har efterladt dem i. Det kunne være gennem arbejdet med at lave personkarakteristikker, eller at bruge billeder til at starte den kreative skrivning.

Måske har vi ikke brugt nok tid på, at eleverne selv kunne producere og skabe billeder i danskundervisningen. En af grundene kunne være, at det tit er tidskrævende at skabe billeder. Det har traditionelt krævet, at det skulle være planlagt på forhånd, både at have digitalkamera og computere til rådighed. I dag er det lidt lettere. En stor del af eleverne i 4. klasse har en smartphone i forvejen, og på disse kan man både skyde billederne, redigere og publicere dem efterfølgende.

 

iPads og smartphones gør det lettere

Ved brugen af tablets/iPads/Smartphones er der en GOD mulighed for at arbejde mere gennemgribende med elevernes mulighed for at udtrykke sig via billeder.  Især fordi det på Ipaden er meget enkelt og lige til at skabe og redigere billeder.

I formålet med kursiv står formuleringer som “fremme elevernes…..udvikling af personlig og kulturel identitet” og “undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde”.

Vi kan se på nok så mange kunstbilleder, og fotos som andre har skabt, uden egentlig at kunne forholde sig til dét at fortælle en historie gennem et billede, hvis ikke vi har prøvet det selv. En kvalificeret arbejdsmetode til at arbejde med elevernes egne produktioner, kunne være gennem en moderniseret zig-zag model.

Gode apps til produktion og formidling af egne billeder

I denne artikel omtales 12 apps, der vil kunne bruges til at understøtte god læring gennem produktion og formidling af egen billeder.

Vi kan arbejde med produktion af billeder på flere måder. Nogle apps tager billeder og skaber billeder gennem iPadens kamera. De fleste apps har muligheden for, at man når man arbejder med et billede, enten at tage et nyt billede, her åbner kameraet op inde i appen, eller vælge et billede der er gemt på kamerarullen.

Man skal også tænke i at man kan producere et billede i en app, og herefter åbne det i en anden app og viderebearbejde billedet. På den måde bliver der rigtig mange forskellige måder at arbejde innovativt og kreativt på.

Når jeg her taler om billeder, så mener jeg både fotos og billeder som eleverne selv har skabt. Jeg vil her i artiklen ikke fortælle så meget om hvad den enkelte app kan, og hvordan den fungerer. Der findes rigtig rigtig mange apps der kan skabe og redigere billeder. Jeg har udvalgt de apps jeg pt. synes er de bedste. I næste uge kan der være kommet 10 nye, som er endnu bedre end dem jeg har udvalgt, men pointen er at se disse apps som værktøjer der giver os en mulighed for at arbejde fagligt med et billedmateriale.

Jeg har her lavet en samling af de apps jeg omtaler i artiklen. Billedet er interaktivt, og du kan læse en lille beskrivelse af den enkelte app, hvor jeg lige har skrevet en lille tekst om hvad den ville være god til, og så kan du klikke dig direkte ind til appen iTunes.

 

 

Hvordan publicerer jeg elevernes billeder – og skal de have autentiske modtagere?

Det sidste aspekt vi vil kigge på i denne artikel, er muligheden for at publicere de færdige produkter eleverne har lavet. Her er der mange muligheder.

Først og fremmest kan billederne jo printes ud, de kan e-mailes, og de kan gemmes på en fælles dropbox eller lignende. For at der fortsat skal være gang i en proces, så giver det rigtig meget mere mening at publicere og dele værkerne ude på det “rigtige internet”. Det eneste det forudsætter er, at man kun arbejder med lovlige billeder, og at man har fået tilladelse af enkeltpersoner, hvis de er en del af billedet.

Bloggen

Man kan ganske enkelt vælge at lægge dem ind på en fælles blog. Bloggen kan også fungere som en portefolio, og på den måde give et indblik i processerne og progressionen. Til det kan man bruge en WordPress-app. Hvis man laver sin blog på skoleblogs er det super nemt, og man kan administrere flere blogs samtidig. Man kan også oprette en blog ved at bruge sin g-mail, og her har man så brug for en blogger-app. Begge blogs har også muligheden for, at man kan sende et indlæg via mail. Ud over disse apps der retter sig til at publicere værkerne på blogs, så kunne man også oprette en gruppe på Facebook, når det er muligt. Her kan eleverne poste deres billeder direkte fra deres smartphones eller iPads, og det kunne blive de andre elevers opgave, at give dem en konstruktiv kritik, så man har muligheden for at arbejde videre.

Social billeddeling 

Den sociale tjeneste Instagram er også klart en mulighed. På Instagram poster du billeder ud, efter at du måske har givet billedet et filter og en ramme, men dette er ikke nødvendigt. Man kan skrive en tekst, og man kan efterfølgende like og kommentere billederne. Når du følger andre, får du automatisk deres billeder ind i din historielinie. Hvis eleverne følger hinanden kan det også blive en del af deres procesredskab.

Sidste app jeg vil tage med i denne artikel er Pinterest. Pinterest er også et socialt netværk hvori man laver samlinger af forskellige medier. Når man arbejder med Pinterest kan man lave alle mulige samlinger af ALT hvad der kommer fra nettet af. Man kan lave sine egne samlinger og man kan følge andres samlinger. Mulighederne er mange, men her fokuserer vi på at bruge Pinterest som en samling af ens egne værker + at følge klassekammeraternes samlinger af andre værker som en slags portefolio. Det er super nemt at lave nye flotte samlinger og følge andres.

Produktion af billeder i alle fag

Der findes rigtig mange måder at arbejde med billeder på i undervisningen. Og det gælder jo ikke kun i danskundervisningen. Alle apps der er nævnt i denne artikel vil også kunne bruges i de fleste andre fag i folkeskolen.

Produktion, kommunikation og formidling er nøgleord. Hvis jeg har et budskab, noget på hjertet, en historie at fortælle så er det sjældent at der ikke på en eller anden måde dannes billeder ud fra det fortalte. I den ene eller anden form. Inden for det her emne mener jeg at iPaden har en af sine store kvaliteter. Og det skal udnyttes!

I er velkomne til at dele jeres erfaringer med billedproduktion med os alle her under i kommentarfeltet.