Fag & Didaktik


e-Bogsproduktion

oktober 12, 2012

iPaden har en stor styrke når det gælder produktion af egne e-bøger i undervisningen. Her under kommer en opstilling af 6 forskellige apps til at producere egne e-bøger med. Artiklen har til formål af give et overblik over ligheder og forskelle, så det bliver nemmere at vælge ud hvilke app man har brug for til forskellige […]


CFUs iPads på Usserø...

november 5, 2012

  På Usserød Skole i Hørsholm har 5 klasser afprøvet 30 ipads udlånt fra CFU/UCC. Forsøget har nu kørt i 6 uger og blev afsluttet op til vinterferien. Både lærere og elever er positive efter ugerne med fremtidens tavler. IT-vejleder Anders Fehrmann har været tovholder på projektet og deler her ud af erfaringerne fra Usserød Skole. […]


Windows 8 tablets – ...

november 5, 2012

Denne artikel skal ses som et eksperiment - den er et resultat af en “mail-battle” mellem undertegnede (CFU-konsulent Kasper Koed) og Morten Ovesen (It-konsulent i Helsingør) med det opdrag, at vurdere og kigge på potentialer i en Windows 8 Samsung Slate PC, set i forhold til en pædagogisk praksis. Det er der kommet følgende mail-tråd ud […]


FSA Matematik på iPa...

november 9, 2012
workbook

Kan man lave FSA afgangsprøven i matematik udelukkende på iPad?   Jeg satte mig for at lave dette års FSA i matematik (den om Simon) udelukkende på iPad. Altså ingen papir, passer, lommeregner, computer etc. Om du synes det er lykkedes på tilfredsstillende vis, må du selv afgøre. Korte beskrivelser og erfaringer finder du i […]


iPad i specialunderv...

november 11, 2012
MaglegŒrdsskolens  IT

iPad i specialundervisningen på Sofielundskolen i Holbæk er et indsatsforløb, som er startede  i maj 2012 og som skal implementere iPadén, som en læringsressource i skoleåret 2012/13. Inddragelsen af iPad som en ressource i undervisningen tager afsæt i lærernes eget ønske om at finde en digital platform, som specialelever i alderen 6 til 11 år […]


Web 2.0 og iPaden

november 13, 2012
web 2.0

Undervisning i skyen Der kan være mange fordele ved at bruge iPaden i undervisningen, men der kan også være ulemper. En af dem er at man i nogle tilfælde ikke har mulighed for at arbejde med enkelte Web 2.0 ressoucer, da de ikke altid kan køre på en iPad. En af grundende er selvfølgelig at […]


Oplæg om iPads og me...

november 14, 2012
Oplæg UCC

Dette er som sådan ikke en artikel, men en video-optagelse af et oplæg, jeg holdt på en konference i UCC om  it i dagtilbud og skoler d.26/4 2012. Opdraget til oplægget var, at give en præsentation af arbejdet med elevbaserede mediepatruljer i undervisningen (http://www.mediepatruljen.dk/), men samtidig give et perspektiv på potentialer og udfordringer ved iPads […]


iPad projekt på Skov...

november 21, 2012
4728205-vrebro-skole-skal-omdbes--

  Denne artikel tager sit afsæt i en rekvireret opgave om kompetenceudvikling af lærere og pædagoger på Skovbrynet Skole i forbindelse med et kommunalt udviklingsprojekt om iPads i en skolekontekst. Skolen er udvalgt til at være en form for digital profilskole for Gladsaxe kommune og i den forbindelse på blandt andet at være søgende på […]


Tiden er relativ

januar 26, 2013
tiden er relativ

- Kunsten at læse kort og andre historiske kilder i lokalsamfundet. Hvis man har prøvet at løbe orienteringsløb, så ved man hvor vigtigt det er at have nogle permanente pejlemærker. Skoven man løber i forandrer sig løbende. Træer bliver fældet. Nye bliver plantet. En storm forvandler et område af skoven til en ny lysning, veje […]


Billeder som udtryks...

januar 26, 2013
billede-artikel 2013 skræmprint

iPaden giver rigtig mange gode muligheder for at arbejde med billeder. Faktisk vil jeg påstå at det er noget af det den er bedst til. Billeder – en af de ældste udtryksformer Billedet som udtryksform er en af de ældste udtryksformer vi har, og vi har gennem historien overladt meget af historiefortællingen til den professionelle kunstner. […]


Broken Sword: Direct...

marts 5, 2013
Skærmbillede 2013-02-25 kl. 13.34.45

Broken Sword: Directors Cut - spil og didaktisk design til engelsk i udskolingen Spil i undervisningen er et forholdsvis nyt fænomen og derfor ofte omgærdet af en forestilling om event og underholdning. Hvordan kan man som lærer inddrage spil i sin undervisning og stadig opleve at læringsmål opnås? Hvorfor skal der overhovedet spilles i skolen? […]


Det er ikke nemt med...

marts 20, 2013
mat ipad 2

Jeg siger det, og jeg kommer til at sige det mange gange igen. Det er ikke nemt med den matematik på den iPad. Det er det bare ikke! Der ligger flere ting i den her problematik. En ting er at vi er vandt til at bruge nogle specifikke programmer som vi kender kende, og som […]


Når iPads kan åbne s...

december 16, 2013

Historisk læsning i dansk  I løbet af et skoleliv, skal et barn have stiftet bekendtskab med danske historiske tekster fra før 1870. Det kan være en svær nød at knække og derfor kan fx eventyr være den genre, der ligger lige for og som mange lærere vælger at fordybe sig i. Kunne man tænke sig […]